• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Aanbesteding/gunning van het werk
Wij adviseren u bij het kiezen van een adequate aanbestedingsvorm en assisteren u zo nodig, bij het prijsoverleg. Voor het sluiten van een goed uitvoeringscontract met aannemers, installateurs en andere uitvoerenden in de bouw is het van belang dat prijsaanbiedingen overzichtelijk en gestructureerd plaatsvinden. Hiertoe stellen wij de deelnemende partijen de benodigde werktekeningen en een werkomschrijving of bestek ter beschikking. Hierin zijn alle definitieve keuzen voor materiaal, gebruik, detaillering en kleurgebruik opgenomen.