• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size
Begroting

Ontwerp begroting

Een ontwerp begroting geeft een goed beeld van de verwachten bouwkosten. Hierdoor kan al in een vroeg stadium bepaald worden of het plan haalbaar zal zijn of het plan aangepast moet worden.   

Kostenraming

Een kostenraming geeft u als (toekomstige) eigenaar van een woning of bedrijfspand inzicht in de kosten van uw bouw- of verbouwplannen. Ook indien u een indruk wilt krijgen van de kosten van onderhoudswerkzaamheden aan en woning of bedrijfspand bent u gebaat bij een globale kostenraming.
Kostenbegroting
Een kostenbegroting is gebaseerd op werktekeningen of een gedetailleerd onderhoudsplan. In een kostenbegroting zijn de kosten per onderdelen gespecificeerd naar soort, hoeveelheid en (stuks) prijs. Een kostenbegroting wordt gebruikt als uitgangspunt voor prijs- en contactsvorming.

Calculatie

Een calculatie wordt gemaakt op basis van bestek en bestek-tekeningen. Calculaties zoals wij deze aanbieden worden op de zelfde wijze samengesteld door aannemers. Wij berekenen welke materialen en werkzaamheden nodig zijn en vragen eventueel offertes aan bij leveranciers, onderaannemers en installatiebedrijven. Hierdoor komt u niet voor financiële verrassingen te staan.